Kênh thông tin cung cấp kiến thức cơ bản về cà phê, những tin tổng hợp về cà phê của Việt Nam và Thế giới.

Tin mới

Thuật ngữ tính chất cảm quan cà phê mới.

19/02/2016

Đây là một dự án hợp tác nghiên cứu lớn nhất về mùi, vị của cà phê được thực hiện,danh mục các thuật ngữ mô tả cà phê (World Coffee Research Sensory Lexicon) là một công cụ cho các nhà khoa học cảm quan  hiểu và đo lường các tính chất về mùi, vị của cà phê.Được phát triển tại Trung tâm Phân tích cảm quan tại Đại học Kansas State, danh mục thuật ngữ xác định 110 thuộc tính mùi, vị, cấu trúc của cà phê và cung cấp các mẫu chuẩn (chất chuẩn-references) để xác định cường độ của những thuộc tính này. 

Câu chuyện về cà phê sẽ đi cùng các bạn mở ra cách cửa về thế giới cà phê ở khía cạnh khoa học và đời sống

Cập nhật liên tục các tin tức về cà phê, sức khoẻ, con người,  biến động thị trường trong và ngoài nước. 

Kiến thức về cà phê giúp người tiêu dùng có cái nhìn đa chiều, những nghiên cứu về cà phê trên đối tượng người Việt